Chi nhánh NHCSXH TP Hồ Chí Minh thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ (HTV - 4.11.2022)