Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn: 20 năm đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khác (LSTV - 15.8.2022)