Cán bộ NHCSXH rèn đức, luyện nghề, sáng tạo

Cán bộ NHCSXH tận tụy phục vụ người dân, phục vụ khách hàng (VBSP News) Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của viên chức, người lao động thuộc hệ thống NHCSXH trong thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ NHCSXH tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, chuyên nghiệp, kỷ cương, thân thiện, sáng tạo; đồng thời phát huy truyền thống thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng 70 năm xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951-6/5/2021), Tổng Giám đốc NHCSXH phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống với chủ đề “Cán bộ NHCSXH rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”.
Cán bộ NHCSXH rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, Tin mới cập nhật   23/04/2019