TP Tân An cho vay ưu đãi gần 21 tỷ đồng

16/04/2019

Trong quý I/2019, doanh số cho vay các chương trình tín dụng của NHCSXH TP Tân An (Long An) đạt 20,9 tỷ đồng với 638 lượt hộ vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 75 hộ nghèo, 135 hộ cận nghèo, 96 hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, 25 HSSV khó khăn được vay vốn tiếp tục việc học; sửa chữa nâng cấp các công trình NS&VSMT, góp phần nâng cao mức sống người dân trên địa bàn.

Theo Báo Long An

Các tin bài khác