Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ưu đãi

10/04/2019

Trong những năm qua, NHCSXH tỉnh Phú Yên đã hỗ trơ cho 38.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, giảm tỷ lệ nghèo còn 2%. Đồng thời, nguồn vốn ưu đãi góp phần giúp 14.200 HSSV trang trải học phí; 33.800 công trình NS&VSMT được xây dựng; 9.600 hộ vùng vay vốn SXKD; 365 hộ xây dựng nhà ở và 50 hộ vay vốn xây dựng, sửa chữa, mua nhà ở xã hội.

Theo Báo Phú Yên

Các tin bài khác