Sa Thầy tạo điều kiện cho người dân giảm nghèo

25/05/2018

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) còn được NHCSXH huyện triển khai chính sách tín dụng ưu đãi vay vốn phát triển sản xuất và giải quyết việc làm. Trong năm qua, NHCSXH huyện giải quyết cho hơn 4 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo vay trên 100 tỷ đồng phát triển sản xuất và giải quyết việc làm; 209 HSSV vay hơn 4 tỷ đồng để học tập…

Theo Báo Kon Tum

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác