NHCSXH TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ 2018

07/02/2018
(VBSP News) NHCSXH TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải.
Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các tập thể và cá nhân được khen thưởng năm 2017

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các tập thể và cá nhân được khen thưởng năm 2017

Tham dự Hội nghị có 204 đại biểu đại diện cho 373 cán bộ, viên chức và người lao động trực thuộc các đơn vị tại Hội sở chi nhánh và Phòng Giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã.

Trong năm 2017, toàn thể cán bộ, người lao động NHCSXH TP Hà Nội luôn bám sát Nghị quyết, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Doanh số cho vay năm 2017 đạt 3.008 tỷ đồng với trên 103 ngàn lượt khách hàng được vay vốn, bằng 122% so với năm 2016. Tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng của chi nhánh đạt 6.340 tỷ đồng với trên 284 ngàn khách hàng đang vay vốn, tăng 802 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 14,5% so với năm 2016. Thông qua 15 chương trình tín dụng chính sách đã có trên 103 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó có gần 38 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 39 ngàn lượt khách hàng được vay vốn để giải quyết việc làm, góp phần thu hút trên 46 ngàn lao động; giúp cho 2 ngàn lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay để xây dựng mới và cải tạo trên 48 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng giúp thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,7% vào cuối năm 2017 và được coi là giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Năm 2018, NHCSXH TP Hà Nội phấn đấu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi và tiếp cận các dịch vụ khác. Bên cạnh đó, chi nhánh tiếp tục huy động nguồn vốn, phấn đấu tăng trưởng khoảng 5 - 7%; trong đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tăng khoảng 400 tỷ đồng; duy trì 100% số Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%. Thông qua nguồn vốn ưu đãi góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố năm 2018.

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác