Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

20/05/2021
(VBSP News) Trong những năm qua, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH TP Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính xã hội trên địa bàn, Đảng ủy NHCSXH TP Hà Nội luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; coi việc phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu nhằm tăng cường, củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế thừa cho các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
6d1c31c04c0eb950e01f

Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ NHCSXH huyện Ba Vì

Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ NHCSXH Trung ương, hiện có 33 chi bộ, với 269 đảng viên, chiếm tỷ lệ 80,2% trên tổng số cán bộ toàn chi nhánh. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch về phát triển đảng viên; chỉ đạo cấp ủy chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và quần chúng để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú và chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu cho Chi bộ, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), Đảng ủy đã xét và chỉ đạo các Chi bộ tổ chức kết nạp Đảng đối với 04 quần chúng ưu tú tại 4 chi bộ trực thuộc gồm NHCSXH huyện Ba Vì, Thường Tín, Mê Linh và Quốc Oai. Các đồng chí được kết nạp Đảng đã tuyên thệ quyết tâm, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; gần gũi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả từ đầu năm 2021, Đảng ủy đã kết nạp 10 đảng viên mới, hoàn thành 66,7% kế hoạch năm.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy NHCSXH TP Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng tạo nguồn để phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Cấp ủy; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao.

Mai Hồng

Các tin bài khác