Kéo nợ quá hạn của NHCSXH TP. Hồ Chí Minh xuống dưới 1,7%

07/08/2014

Chỉ tiêu nợ quá hạn được giao đến cuối năm 2014 đối với NHCSXH TP.Hồ Chí Minh ở mức dưới 1,7% tổng dư nợ. Ông Trần Văn Tiên - Phó Giám đốc NHCSXH TP. Hồ Chí Minh cho hay, tính đến 30/6/2014, tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh chỉ chiếm khoảng 1,87% trong tổng dư nợ. Do vậy, trong 6 tháng cuối năm chắc chắn mục tiêu kiểm soát nợ quá hạn ở mức dưới 1,7% sẽ đạt được. Tỷ lệ này thấp hơn 0,2% so với chỉ tiêu NHCSXH giao cho NHCSXH thành phố thời điểm đầu năm.

Theo Thời báo Ngân hàng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác