Huyện Thọ Xuân có 21.302 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi

05/07/2013

 Đến cuối tháng 6/2013, NHCSXH Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã cho vay với tổng dư nợ đạt 310,120 tỷ đồng với 21.302 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách còn dư nợ, mức cho vay bình quân đạt 14,5 triệu đồng/hộ. Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt gần 130 tỷ đồng; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt gần 129 tỷ đồng; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng đặc biệt khó khăn đạt gần 19 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt trên 22 tỷ đồng… NHCSXH huyện Thọ Xuân đang tiếp tục tranh thủ huy động tối đa mọi nguồn vốn, tập trung giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi; hoàn thành bổ sung 41 Chủ tịch UBND xã, thị trấn vào Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện.

Theo Báo Thanh Hóa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác