Hơn 10.000 hộ vay vốn NHCSXH huyện Minh Hóa (Quảng Bình) phát triển kinh tế

18/07/2014

Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH huyện Minh Hóa đạt 245,5 tỷ đồng với 10.173 hộ dư nợ, đạt 96,07% so với kế hoạch năm 2014. Với các chính sách tín dụng ưu đãi của NHCSXH huyện, người dân trên địa bàn đã đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nuôi con ăn học… góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững.

Theo Báo Quảng Bình

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác