Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018

30/11/2018
(VBSP News) Công đoàn NHCSXH vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các cán bộ Công đoàn chuyên trách, cán bộ làm công tác kế toán tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHCSXH.
Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Đoàn Văn Khải quán triệt một số nội dung tại Hội nghị tập huấn

Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Đoàn Văn Khải quán triệt một số nội dung tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được tìm hiểu, nghiên cứu và quán triệt những điểm mới sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; Nội dung, nguyên tắc, phương pháp hoạt động Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh; Chế độ thông tin báo cáo công đoàn; Quy chế tổ chức hoạt động của Công đoàn NHCSXH; Công tác tổ chức cán bộ, phương pháp hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp; Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổ chức phong trào thi đua khen thưởng trong hoạt động công đoàn…

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở nắm rõ về các nội dung hoạt động, các kỹ năng nghiệp vụ Công đoàn, từ đó góp phần đẩy mạnh hoạt động Công đoàn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, cơ quan, từ đó nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ làm công tác  Công đoàn tại cơ quan, đơn vị, góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

CTV

Các tin bài khác