Công đoàn NHCSXH ủng hộ đồng bào bị mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa

24/11/2018
(VBSP News) Nhằm chia sẻ những khó khăn, tổn thất về vật chất và tinh thần với đồng bào tại tỉnh Khánh Hòa, vừa qua Công đoàn NHCSXH đã tổ chức hỗ trợ 200 triệu đồng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ.

image001

Bên cạnh đó, để chủ động khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do mưa lũ, Tổng Giám đốc NHCSXH đã có Công điện yêu cầu chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương và đối tượng vay vốn nắm bắt kịp thời những thiệt hại do thiên tai gây ra, căn cứ vào mức độ thiệt hại của từng khoản vay, NHCSXH và các đơn vị có liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ và thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định. Ngoài ra, NHCSXH sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu của bà con để cho vay bổ sung, cho vay mới, giúp bà con có nguồn vốn kịp thời duy trì SXKD, ổn định đời sống.

PV

Các tin bài khác