Gần 2.000 hộ cận nghèo ở Yên Bái được vay vốn ưu đãi

18/01/2014

Thực hiện Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh làm uỷ thác và các cấp chính quyền chủ động tuyên truyền về điều kiện, đối tượng, thủ tục vay vốn đồng thời khẩn trương giải ngân khi hộ cận nghèo đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn. Đến hết năm 2013, NHCSXH tỉnh đã cho 1.974 hộ cận nghèo vay vốn với tổng số vốn được vay là 50 tỷ đồng, mỗi suất trung bình 25 triệu đồng/hộ.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác