Đoàn Thanh niên NHCSXH tham gia hội thi “Đội tuyên truyền viên trẻ về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

20/12/2012
(VBSP) Trong hai ngày (22 và 23/5) Ban Chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp TƯ đã tổ chức Hội thi “Đội tuyên truyền viên trẻ về cuộc vận động học tập và làm theo tấm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham gia hội thi có 18 đội đại diện Đoàn TN thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty và Ngân hàng.

Mỗi đội tham gia hội thi phải trải qua 3 phần thi chính:

- Một là “Hồ Chí Minh chân dung một con người” với các câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của Bác;

- Hai là “Người là niềm tin tất thắng”. Nêu những cảm nhận và suy nghĩ của mình về Bác Hồ qua một ca khúc do các thành viên trong đội trình bày;

- Ba là “Tư tưởng Hồ Chí Minh - sự kết hợp tinh hoa của dân tộc và trí tuệ thời đại” kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dưới dạng kịch, tiểu phẩm… Qua đó nêu lên được tình cảm, nhận thức của bản thân người kể chuyện và liên hệ thực tế với cuộc sống hiện nay.

- Giải Đặc biệt được trao cho Đoàn TN NHNNo&PTNT.

- Hai giải Nhất được trao cho Đoàn TN NHCSXH và Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

- Các giải khác được trao cho các đội còn lại.

Ban Giám khảo hội thi

Phần thi thứ Hai

Phần thi thứ Ba đặc sắc của NHCSXH mang lại

ấn tượng cho người xem

Câu chuyện đời thường của Bác được tái hiện một cách chân thực

Hai giải Nhất đã được trao cho Đoàn TN NHCSXH

và Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

Cổ động viên NHCSXH chúc mừng
Hội thi là một hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục mỗi đảng viên, đoàn viên học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đặc biệt động viên, khuyến khích thế hệ trẻ liên hệ, áp dụng những bài học đạo đức của Bác trong công việc, cuộc sống hàng ngày.

1

Các thành viên tham gia

11111

NHCSXH (ngoài cùng bên phải) tham gia phần thi thứ Nhất

Với nhiều hình thức thể hiện phong phú, phần thi của các đội đã nêu bật tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chân thực và sinh động trên nhiều khía cạnh: Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của bậc đại trí, đại nhân, đại dũng nhưng lại vô cùng giản dị, gần gũi với nhân dân, suốt đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Với ý chí, nghị lực và tinh thần yêu nước nồng nàn; tấm lòng nhân ái, vị tha, vì con người của Hồ Chí Minh và đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nếp sống giản dị, trong sáng…

Kết thúc hội thi:

- Giải Đặc biệt được trao cho Đoàn TN NHNNo&PTNT.

- Hai giải Nhất được trao cho Đoàn TN NHCSXH và Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

- Các giải khác được trao cho các đội còn lại.

2

Ban Giám khảo hội thi

3

Phần thi thứ Hai

Phần thi thứ Ba đặc sắc của NHCSXH mang lại ấn tượng cho người xem

Phần thi thứ Ba đặc sắc của NHCSXH mang lại ấn tượng cho người xem

5

Câu chuyện đời thường của Bác được tái hiện một cách chân thực

6

7

8

Hai giải Nhất đã được trao cho Đoàn TN NHCSXH và Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

Hai giải Nhất đã được trao cho Đoàn TN NHCSXH và Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

10

Cổ động viên NHCSXH chúc mừng

Hội thi là một hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục mỗi đảng viên, đoàn viên học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đặc biệt động viên, khuyến khích thế hệ trẻ liên hệ, áp dụng những bài học đạo đức của Bác trong công việc, cuộc sống hàng ngày

 

Nguyên Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác