Đảng bộ NHCSXH Trung ương lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị

(VBSP) Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy NHCSXH Trung ương, năm 2010 NHCSXH đã tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, HSSV, GQVL, hộ gia đình SXKDVKK và chương trình NS&VSMTNT đạt kết quả tốt. Đặc biệt là tập trung nguồn lực cho 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. Đó là nội dung trọng tâm về kết quả hoạt động của Đảng bộ NHCSXH Trung ương trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trình bày tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Đảng bộ NHCSXH Trung ương đưa Nghị quyết XI của Đảng vào cuộc sống

(VBSP)
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Xây dựng Đảng bộ NHCSXH Trung ương trong sạch, vững mạnh

(VBSP) Năm 2010, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010, trong năm 2010, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tập trung lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương kết thúc thành công

(VBSP) Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, ngày 20 - 11, Ðại hội lần thứ nhất Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết thúc, thành công tốt đẹp.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ nhất

(VBSP) Sáng 19-11, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương đã khai mạc tại Hà Nội. 318 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Đại hội.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

NHCSXH kết nạp đảng viên mới

(VBSP) Trong không khí chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chiều 28-9, tại Hội sở chính NHCSXH, Chi bộ Tổ chức cán bộ đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Cao Tuấn Hào.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

(VBSP) Tối 24-9, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên

(VBSP) Để thực hiện được mục tiêu trên, trước hết phải nỗ lực làm tốt công tác giáo dục quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, trong đó có Nghị quyết Trương ương 6 khóa X, Nghị quyết của Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến có tính vững chắc và thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm, hành động và năng lực tổ chức thực tiễn của cấp ủy, Chi bộ, cán bộ, đảng viên.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015

(VBSP) Trong hai ngày 06 và 07-8, NHCSXH đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tới dự có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Trần Văn Tuấn; Phó Chủ tịch Hội LHPNVN H’Ngăm NiêKĐăm; Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân, cùng nhiều vị khách quý thuộc các Ban, ngành, các NHTM nhà nước có trụ sở chính đóng trên địa bàn TP. Hà Nội và 101 đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ, Đảng bộ về dự Đại hội.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ III của Đảng bộ NHCSXH Trung ương

(VBSP) Trong những năm tới, hoạt động của NHCSXH còn phải tiếp tục đón nhận nhiều thuận lợi, thách thức mới từ trong nước và nước ngoài, đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tuy đã có phần nào hồi phục sau thời kỳ suy thoái nặng, nhưng chưa có đầy đủ tín hiệu vững chắc, an toàn, tình trạng thất nghiệp còn nặng nề trên diện rộng. Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, toàn hệ thống quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn tăng trưởng với phát triển toàn diện, tập trung các nguồn vốn cho các chương trình tín dụng XĐGN nhanh và bền vững. Từ mục tiêu, yêu cầu lớn nêu trên, NHCSXH xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2010 là 25%, từ năm 2011 đến 2015, mỗi năm tăng từ 16 đến 20%. Hàng năm phải đạt 95% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, 90% đảng viên đủ tư cách, tối thiểu kết nạp được 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, 95% số đảng viên trở lên hàng năm được học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đã ban hành.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Động lực mới cho Đảng bộ NHCSXH Trung ương tiếp tục phát triển

(VBSP) Đảng bộ NHCSXH Trung ương, năm 2009 được nâng lên trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - hiện có 15 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với tổng số 267 đảng viên. Là Đảng bộ của một tổ chức kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ II (2006 - 2010), Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã huy động cao nội lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chính sách, nhiệm vụ lớn của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương Khóa II đã đề ra.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Cùng chuyên môn làm tốt vai trò tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc

(VBSP) Chi bộ Văn phòng hiện có 14 đảng viên (trong đó Nam chiếm 71,4%, Nữ chiếm 28,6%) trong tổng số 51 cán bộ, nhân viên của khối Văn phòng. Trong thời gian qua, công tác tổ chức của Văn phòng có một vài thay đổi dẫn tới nhân sự của Chi bộ Văn phòng cũng có thay đổi. Số đảng viên chuyển đi có 05 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí cấp ủy Chi bộ.
Công tác Đảng   12/12/2012   Không bình luận 

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối của Đảng

(VBSP) Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cán bộ viên chức và người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH đang nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp đổi mới và phát triển toàn diện của ngành. Đáp ứng như cầu hội nhập và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc XĐGN.
Công tác Đảng   11/12/2012   Không bình luận 

Nơi đào tạo nguồn nhân lực cho toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

(VBSP) Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ công nghệ và quản lý cao cho toàn hệ thống thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2006 - 2010. Ngày 26/3/2007, Chủ tịch HĐQT NHCSXH ban hành Quyết định số 49/QĐ-HĐQT về việc thành lập Trung tâm đào tạo (TT ĐT) với chức năng tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với định hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển toàn hệ thống.
Công tác Đảng   11/12/2012   Không bình luận 

Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội

(VBSP) Nhờ làm nghề viết báo mà tôi đến được nhiều nơi và gặp được nhiều người ở các lĩnh vực công tác, trong đó có đồng chí Bùi Quang Vinh hiện là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội. Đã tròn một giáp, qua 12 năm chúng tôi quen nhau từ khi anh làm Giám đốc Ngân hàng phục vụ người nghèo tỉnh Hà Tây, đến nay anh vẫn còn giữ nguyên giáng vẻ thư sinh và tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết với công cuộc XĐGN của đất nước. Biết anh bận rộn với công việc chung, sau lần gặp lại nhau mới đây, tôi tranh thủ “phỏng vấn” luôn:
Công tác Đảng   11/12/2012   Không bình luận 

Đảng trong sự nghiệp thành đạt, phát triển của Chi bộ Sở giao dịch

(VBSP) Quán triệt và chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng giám đốc NHCSXH, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Sở giao dịch (Sở) đã tập trung chỉ đạo toàn diện các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện:
Công tác Đảng   11/12/2012   Không bình luận 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tín dụng người nghèo

(VBSP) Từ trước đến nay, công tác tín dụng hiển nhiên được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Đối với NHCSXH - một tổ chức tín dụng đặc thù hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, mới xuất hiện hơn 7 năm qua ở nước ta, thì công tác tín dụng còn đóng vai trò quan trọng hơn, giữ vị trí then chốt bởi vì nó đảm bảo công việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và công bằng, dân chủ, nhằm góp phần đắc lực trong công cuộc XĐGN và an sinh xã hội.
Công tác Đảng   11/12/2012   Không bình luận 

Hoạt động có hiệu quả của Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương dưới sự lãnh đạo của Đảng

(VBSP) Đoàn Thanh niên (TN) luôn tự hào là cánh tay phải của Đảng, là “đội hậu bị tin cậy”, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của Đoàn TN NHCSXH Trung ương đã thực sự có hiệu quả, gắn kết các đoàn viên, đóng góp thiết thực cho công tác chuyên môn, khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn, phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, mũi nhọn và luôn đi đầu trong mọi công tác.
Công tác Đảng   11/12/2012   Không bình luận 

Có một Chi bộ Đảng trên lĩnh vực công nghệ thông tin của Ngân hàng Chính sách xã hội

(VBSP) Đồng chí Hoàng Minh Tế, Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin (TT CNTT) cho biết: Những năm qua nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Tổng giám đốc, Chi bộ TT CNTT vừa được nâng cấp thành Chi bộ cơ sở, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động ngân hàng góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ có hiệu quả cho công việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên mọi miền của đất nước.
Công tác Đảng   11/12/2012   Không bình luận 

Ghi nhận về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở Chi bộ Xây dựng cơ bản

(VBSP) Bẩy năm qua, cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh về mạng lưới tổ chức hoạt động và nguồn vốn tín dụng ưu đãi, công tác xây dựng cơ bản (XDCB) của NHCSXH đã đạt được bước phát triển vượt bậc, thể hiện rõ nhất từ một khởi đầu rất thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và trụ sở giao dịch hầu như phải thuê mướn, mượn tạm nhưng đến hôm nay trên toàn hệ thống, từ trong Nam ra Bắc, đến miền núi cao, ngoài biển khơi đâu đâu cũng đã mọc lên những toà nhà cao tầng vững chắc, khang trang để làm trụ sở giao dịch của NHCSXH - chi nhánh từ tỉnh Cà Mau hay NHCSXH - Phòng giao dịch huyện Mường Khương, Lào Cai...
Công tác Đảng, Thông tin hoạt động   11/12/2012   Không bình luận