Công điện về tăng cường các biện pháp, phòng chống dịch trên toàn quốc (VTV1 - 19h00 - 23.8.2021)