Cà Mau: Giám sát việc cho người nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi

27/03/2014

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã giám sát việc cho người nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi theo các chính sách của Nhà nước từ năm 2005 - 2012 tại NHCSXH tỉnh Cà Mau. Qua giám sát cho thấy, ngân hàng đã thực hiện có hiệu quả 11 chương trình tín dụng chính sách, có 254.716 lượt hộ nghèo được vay vốn; giúp 39.843 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho hơn 81.920 lao động; cho 26.631 HSSV vay vốn ưu đãi theo học các trường đại học, cao đẳng, trường nghề trên toàn quốc… góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Theo Báo Đại biểu nhân dân

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác