Bắc Ninh: Phụ nữ thực hành tiết kiệm

25/07/2014

Để thực hiện tốt các hoạt động tiết kiệm, hàng năm, Hội PN tỉnh Bắc Ninh phối hợp với NHCSXH mở các lớp tập huấn về vận động và quản lý nguồn tiết kiệm cho cán bộ hội, đặc biệt cấp cơ sở, cán bộ chi, tổ và ban quản lý của các nhóm tín dụng tiết kiệm, phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn, theo dõi các hoạt động tiết kiệm tại địa phương. Trong quá trình triển khai đã có nhiều hình thức tiết kiệm được chị em tự nguyện hưởng ứng và đăng ký thực hiện rất có hiệu quả như: tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ; tiết kiệm thuộc các chương trình, dự án tín dụng của hội và NHCSXH; tiết kiệm trong các tổ góp vốn quay vòng, qua nuôi lợn đất, lợn nhựa…

Theo Báo Bắc Ninh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác