Bắc Giang bố trí 30 tỷ đồng để cho vay hộ mới thoát nghèo

06/08/2015

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bắc Giang vừa phân giao 30 tỷ đồng để cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 28/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng được giao 5 tỷ đồng/huyện; các huyện Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Lục Nam được giao 2 tỷ đồng/huyện; TP. Bắc Giang và huyện Sơn Động mỗi đơn vị được giao 1 tỷ đồng.

Theo Báo Bắc Giang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác