11.527 lượt hộ nghèo tỉnh Tuyên Quang đươc vay vốn chính sách

28/09/2013

Trong những năm qua, NHCSXH tỉnh đã cho 11.527 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền cho vay đạt trên 183 tỷ đồng; tổng số hộ nghèo còn dư nợ đến cuối năm 2013 là ước khoảng 50.213 hộ, với số dư nợ gần 557 tỷ đồng.

Theo LĐXH

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác