Tuổi trẻ NHCSXH tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

09/11/2015
(VBSP News) Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm (09/11) , Đoàn Thanh niên NHCSXH TW tích cực tổ chức tuyên truyền nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

image001

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ NHCSXH sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW đặt trọng tâm của Ngày Pháp luật năm 2015 là tuyên truyền, phổ biến tới các đoàn viên về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, những điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn kiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016 và đặc biệt là pháp luật về lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và khu vực biên giới. Đoàn Thanh niên NHCSXH TW cũng khuyến khích các đoàn viên tìm hiểu về Luật thanh niên, Luật việc làm, Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật đầu tư, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên, người lao động.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ tạo nên một phong trào thi đua học tập, nâng cao nhận thức về pháp luật, giúp đoàn viên thanh niên NHCSXH TW hiểu hơn về ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật Việt Nam, có ý thức chấp hành pháp luật và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật tại đơn vị.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được quy định là ngày 09/11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013 và được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Ngày 09/11 được lấy theo ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là ngày để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác