Thêm gần 6.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

05/05/2022

Đến nay, tổng dư nợ của chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc đạt trên 3.300 tỷ đồng, tăng gần 118 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 96,25% kế hoạch tăng trưởng. Trong quý I.2022, dù chịu tác động không nhỏ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng doanh số cho vay của chi nhánh đạt trên 275 tỷ đồng, với 6.579 khách hàng được vay vốn. Trong đó, doanh số cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đạt gần 81 tỷ đồng.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Các tin bài khác