Quỳ Châu thực hiện hiệu quả công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

08/02/2023
(VBSP News) NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác huyện, xã, thị trấn và NHCSXH huyện.
quy chau1

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, tình hình thời tiết, dịch bệnh xẩy ra nhiều nơi trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân cũng như hoạt động tín dụng ủy thác. Song, nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương mà trực tiếp là Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, hoạt động tín dụng ủy thác đạt nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2022.
NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tuyên truyền Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; tuyên truyền về kết quả thực hiện tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa. Tổng dư nợ ủy thác tại NHCSXH huyện đạt 442.641 triệu đồng, tăng 61.412 triệu đồng so với năm 2021, chiếm 99,55% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ Hội Nông dân đạt 119.895 triệu đồng, chiếm 27,08% tổng dư nợ ủy thác, tăng 14.090 triệu đồng so với năm 2021; dư nợ Hội Phụ nữ đạt 145.213 triệu đồng, chiếm 32,81% tổng dư nợ ủy thác, tăng 22.943 triệu đồng so với năm 2021; dư nợ Hội Cựu chiến binh đạt 99.408 triệu đồng, chiếm 22,46% tổng dư nợ ủy thác, tăng 13.220 triệu đồng so với 2021; dư nợ Đoàn thanh niên đạt 78.128 triệu đồng, chiếm 17,65% tổng dư nợ ủy thác, tăng 11.143 triệu đồng so với năm 2021.
Vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội được quản lý chặt chẽ, phát huy tốt, hiệu quả, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hàng nghìn hộ nghèo và các gia đình chính sách để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới. Công tác đào tạo tập huấn nghiệp vụ được duy trì, đa dạng hóa hình thức tập huấn. Vì vậy chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm ngày càng được củng cố, nâng cao.
Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đã đạt được trong năm 2022, hoạt động ủy thác còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa kịp thời, chất lượng công tác kiểm tra giám sát, một số nơi chưa cao, một số nơi chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ ủy thác, chất lượng hoạt động tổ Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều…
Để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, năm 2023, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW; Chỉ thị 08-CT/HU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Bám sát chỉ đạo của NHCSXH cấp trên thực hiện triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn, kế hoạch tăng trưởng dư nợ, thực hiện tốt công tác thu hồi nợ, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh; nâng cao công tác phối hợp giữa Hội đoàn thể các cấp và NHCSXH huyện, nâng cao chất lượng giao dịch xã.
Nhân dịp này, 24 tập thể và cá nhân được UBND huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2022.

quy chau2

Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận khen thưởng

Thế Vĩnh

Các tin bài khác