Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

08/07/2021
(VBSP News) Chiều 8/7/2021, NHCSXH tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với các đại biểu tại trụ sở chính, chi nhánh các tỉnh, thành về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động (LĐ) vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.
images2381706_BVL_a

Điểm cầu trực tuyến tại NHCSXH tỉnh Vĩnh Long.

Theo Nghị quyết 68, người sử dụng LĐ được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất. Mức cho vay tối đa (trong cả 2 trường hợp trên) bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ theo thời gian thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay tối đa dưới 12 tháng.

Tổng nguồn vốn cho gói chính sách này là 7.500 tỷ đồng. Trường hợp giải ngân hết gói hỗ trợ này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để cấp vốn giải ngân tiếp.

Để tiếp cận được nguồn vay, người sử dụng LĐ cần đáp ứng một số tiêu chí như: không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; người LĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn…

Các NHCSXH trên toàn quốc sẽ tập trung thực hiện ngay chính sách nêu trên. Để làm được điều này, bên cạnh việc công khai chính sách, mỗi cán bộ ngân hàng sẽ là tuyên truyền viên về chính sách đến người sử dụng LĐ. Đồng thời, tăng cường chức năng giám sát của mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức xã hội nhằm ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chính sách.

Thuý Quyên

Các tin bài khác