Đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế

05/08/2019

Thời gian qua, Đoàn TN tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế. Đoàn TN tỉnh đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho thanh niên giaỉ quyết việc làm với tổng dư nợ đạt 664 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn TN cũng hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên thanh niên trị giá 400 triệu đồng và tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 3.615 người.

Theo Báo Lào Cai

Các tin bài khác