Hội nghị triển khai chương trình hoạt động Khối thi đua Khối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở những tháng cuối năm 2016

27/10/2016
(VBSP News) Vừa qua, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Văn Khải, Uỷ viên BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH - Khối trưởng Khối thi đua Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động những tháng cuối năm 2016 của Khối thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Ký giao ước thi đua năm 2016 của 9 Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng 9 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Hội nghị triển khai chương trình hoạt động những tháng cuối năm 2016 của Khối thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là nhằm triển khai chương trình hoạt động của những tháng cuối năm 2016 và việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối; đồng thời động viên toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua để tạo động lực cho các cá nhân, tập thể nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2016.

Các Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ký kết giao ước thi đua năm 2016

Các Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ký kết giao ước thi đua năm 2016

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác