Tây Ninh phát động “Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” (TTV11 - 15.4.2022)