Phát động “Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” tại Tây Ninh (VTV1 - 17h30 - 15.4.2022)