Chính sách lớn giúp đồng bào DTTS thoát nghèo (Tác phẩm đạt giải B - Hạng mục Báo ảnh Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, lần thứ 3 năm 2019)

(VBSP News) Những chính sách cho vay ưu đãi đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, hàng chục nghìn hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo, hàng trăm nghìn lao động có việc làm, hàng triệu công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn giúp đồng bào cải thiện cuộc sống, hàng vạn gia đình có điều kiện cải tạo, xây mới nhà ở đảm bảo… Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa từng bước được nâng cao, góp phần đáng kể cho chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo ở mỗi địa phương và sự nghiệp giảm nghèo của cả nước. Tác giả Trần Quốc Việt – TTXVN.