Hội nghị người lao động chi nhánh NHCSXH TP. Hồ Chí Minh năm 2015

28/01/2015
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014 được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014 được khen thưởng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của chi nhánh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo của Công đoàn cơ sở, báo cáo thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc NHCSXH kiêm Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Trần Lan Phương yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn chi nhánh giữ vững và phát huy những kết quả đạt được năm 2014, thực hiện thành công tất cả các chỉ tiêu đã được Hội nghị thông qua. Mỗi cán bộ cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, chủ động tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu 100% cán bộ, viên chức và người lao động tại chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, phát động các phong trào thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, chi nhánh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động năm 2014.

Tin và ảnh Bùi Văn Sơn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác