Giảm nghèo nhờ nguồn vốn chính sách (VTV8 - 18h00 - 12.9.2021)