Giải ngân tín dụng chính sách cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch (Báo Thanh Hoá - 27.10.2021)