Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho lao động hồi hương (VTV1 - 17h30 - 28.12.2021)