Vay ưu đãi để trả lương cho người lao động (VTV1 - 16h00 - 7.12.2021)