Đảm bảo quyền an sinh của người dân (VTV1 - 19h00 - 12.12.2021)