Để “lõi nghèo” từng bước thoát nghèo (VTV1 - 19h00 - 2.12.2021)