Việc làm là an sinh cho lao động trở về (VTV1 - 17h30 - 18.11.2021)