“Công tác đào tạo cần tập trung về phương pháp quản trị, cách thức điều hành theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả”

07/02/2017
(VBSP News) Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú tại Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Trung tâm đào tạo NHCSXH tổ chức sáng ngày 6/2. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn NHCSXH, các đại biểu tại Hội sở chính cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.
Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú phát biểu chỉ đạo

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú phát biểu chỉ đạo

Hội nghị là diễn đàn thảo luận và đóng góp ý kiến của người lao động đối với các vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đây cũng là dịp để các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu của đơn vị.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 do đồng chí Trần Hữu Ý - Giám đốc Trung tâm đào tạo trình bày. Theo báo cáo, năm 2016 Trung tâm đào tạo đã tổ chức thành công 34 lớp đào tạo cho 2.517 học viên là cán bộ NHCSXH, tăng thêm 910 học viên so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau: 06 lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở; 13 lớp đào tạo nâng cao kỹ năng và phương pháp tập huấn; 07 lớp đào tạo cho cán bộ mới tuyển dụng vào NHCSXH; 04 lớp đào tạo cán bộ tín dụng theo phương pháp trực tuyến (E-learning); 02 lớp đào tạo nghiệp vụ ngân hàng cơ bản; 02 lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ tin học cho cán bộ tin học chi nhánh NHCSXH.

Năm 2016, công tác nghiên cứu khoa học trong toàn hệ thống đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các đề tài, sáng kiến được nghiệm thu, đánh giá khá bài bản, nghiêm túc. Đặc biệt là việc triển khai các đề tài sau khi nghiệm thu đã có tác dụng thiết thực phục vụ công tác tham mưu về mặt chuyên môn để nâng cao hiệu quả quản lý ở Hội sở chính và hoạt động của các chi nhánh, cụ thể đã có 19 đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống được phê duyệt, trong đó có 9 đề tài cấp hệ thống, 10 đề tài cấp chi nhánh; 01 đề tài cấp Bộ đã được Hội đồng khoa học Công nghệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt và ký kết hợp đồng nghiên cứu, hiện nay đang triển khai thực hiện.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở Trung tâm đào tạo năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, đồng thời bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ và thông qua nghị quyết hội nghị người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo NHCSXH, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2016. Đồng thời yêu cầu CBVCLĐ tại Trung tâm đào tạo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng đoàn kết, phát huy dân chủ, nêu cao ý thức xây dựng tập thể, bám sát các yêu cầu và nhiệm vụ được giao; Lĩnh vực nghiên cứu khoa học cần phù hợp với chiến lược phát triển NHCSXH; Công tác đào tạo tập trung theo hướng chỉ đạo của Lãnh đạo NHCSXH về phương pháp quản trị, cách thức điều hành chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả. Công đoàn Trung tâm đào tạo cần phải làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ viên chức và người lao động, bên cạnh đó cần đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại đơn vị, tích cực hưởng ứng các chương trình an sinh xã hội, từ thiện vì cuộc sống cộng đồng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2017.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác