Tháo gỡ khó khăn về cơ chế cho doanh nghiệp (VTV1 - 19h00 - 03/3/2021)