Thủ tướng nhất trí bổ sung một số nguyên nhân để xử lý nợ tại NHCSXH (VOV1 - 03/3/2021)