Sẽ giải ngân 19.000 tỷ đồng tín dụng chính sách (VTV1 - 12h00 - 19.5.2022)