NHCSXH TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương (HTV9 - 14/7/2021)