Đồng hành cùng người yếu thế vượt qua đại dịch (BGTV - 13/7/2021)