Đã phân bổ 17.204 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch (VTV1 - 19h00 - 8.10.2021)