Trên 9.554 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (NhândânTV - 27.9.2021)