Đã giải ngân hơn 2.300 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách (VNews - 11h00 - 18.5.2022)