Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Búk (Đắk Lắk) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khu cách ly (KRT - 4.11.2021)