“Phao cứu sinh” phục hồi sản xuất kinh doanh (VTV1 - 6h30 - 23.11.2021)