NHCSXH tỉnh Bình Định giải ngân cho các doanh nghiệp theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ (VOV1 - 6/8/2021)